అజ్ఞ్యాతవాసి డే 1 ఏపీ/టీఎస్ కలెక్షన్స్

ప్రాంతం షేర్ (కోట్ల లో)
నైజాం 5 .45
సీడెడ్ 3 .18
వైజాగ్ 3 .75
ఈస్ట్ గోదావరి 2 .86
వెస్ట్ గోదావరి 3 .70
క్రిష్ణ 1. 83
గుంటూరు 3 .78
నెల్లూరు 1 .64

డే 1 ఏపీ, టీఎస్ కలెక్షన్స్ 26 .19

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-88807511-1