గ్యాంగ్ 7 డేస్ ఏపీ/టీఎస్ కలెక్షన్స్

ప్రాంతం షేర్ (కోట్ల లో)
నైజాం 1 .56
సీడెడ్ 0 .98
వైజాగ్ 1 .08
ఈస్ట్ గోదావరి 0 .42
వెస్ట్ గోదావరి 0 .39
క్రిష్ణ 0 .47
గుంటూరు 0 .72
నెల్లూరు 0 .28

7 డేస్ ఏపీ, టీఎస్ కలెక్షన్స్ 05 .90

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-88807511-1