జై సింహ 7 డేస్ ఏపీ/టీఎస్ కలెక్షన్స్

ప్రాంతం షేర్ (కోట్ల లో)
నైజాం 3 .83
సీడెడ్ 5 .00
వైజాగ్ 2 .88
ఈస్ట్ గోదావరి 2 .20
వెస్ట్ గోదావరి 1 .82
క్రిష్ణ 1 .51
గుంటూరు 2 .24
నెల్లూరు 1 .12

7 డేస్ ఏపీ, టీఎస్ కలెక్షన్స్ 20 .60

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-88807511-1