హలో గురు ప్రేమకోసమే 2 డేస్ కలెక్షన్స్!!

ఏరియా షేర్స్ (కోట్లలో)

నైజాం                                   3.21
సీడెడ్                                   3.00
అర్బన్ ఏరియా                     0.97
గుంటూరు                             0.60
కృష్ణ                                      0.51
ఈస్ట్ గోదావరి                        0.49
వెస్ట్ గోదావరి                        0.36
నెల్లూరు                               0.23
టోటల్ ఏపీ & టీస్ షేర్స్     7.45

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*