కాలా రెండు రోజుల కలెక్షన్స్

రెండు రోజుల షేర్స్(కోట్లలో)

నైజాం 1.70
సీడెడ్ 0.60
నెల్లూరు 0.17
కృష్ణ 0.34
గుంటూరు 0.49
వైజాగ్ 0.42
ఈస్ట్ గోదావరి 0.33
వెస్ట్ గోదావరి 0.26
రెండు రోజుల రెండు రాష్ట్రాల షేర్స్:4.31

Sandeep
About Sandeep 6914 Articles
Sandeep Reddy started his work in journalism at the age of 19 as a local reporter in leading telugu news paper. Later he worked as staff reporter. He has 9 years of experience in print and social media.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*