5 రోజుల శైల‌జారెడ్డి అల్లుడు కలెక్షన్స్..!

ఏరియా                షేర్స్ (కోట్లలో )

నైజాం                            3.80
సీడెడ్                            2.25
నెల్లూరు                         0.54
కృష్ణ                               0.90
గుంటూరు                      1.20
వైజాగ్                             1.50
ఈస్ట్ గోదావరి                  1.36
వెస్ట్ గోదావరి                   0.84
ఏపీ అండ్ టీఎస్          12.39 కోట్లు

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*