నారా లోకేష్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా అనర్హుడన్న పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలను మీరు సమర్ధిస్తారా?

నారా లోకేష్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా అనర్హుడన్న పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలను మీరు సమర్ధిస్తారా?

1 Comment on నారా లోకేష్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా అనర్హుడన్న పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలను మీరు సమర్ధిస్తారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*