మహానటి 2 డేస్ కలెక్షన్స్

Keerthi Suresh

ఏరియా: టు డేస్ షేర్ కోట్లలో
నైజాం 1.24
సీడెడ్ 0.25
నెల్లూరు 0.07
కృష్ణ 0.28
గుంటూరు 0.18
వైజాగ్ 0.37
ఈస్ట్ గోదావరి 0.19
వెస్ట్ గోదావరి 0.12

2 డేస్ ఏపీ & టీస్ షేర్ 2.70

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*