మహానటి ఫస్ట్ వీకెండ్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్

Keerti Suresh upcoming movies

ఏరియా: కలెక్షన్స్ కోట్లలో
నైజాం 3.50
సీడెడ్ 0.80
వైజాగ్ 1.05
వెస్ట్ గోదావరి 0.37
ఈస్ట్ గోదావరి 0.56
కృష్ణ 0.75
గుంటూరు 0.60
నెల్లూరు 0.17

ఏపీ మరియు టీఎస్ షేర్స్ 7 .8

రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 1.69
ఓవర్సీస్ 6.65

వరల్డ్ వైడ్ షేర్స్ కోట్లలో: 16.15

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*