మూడు రోజుల సూర్య ప్రపంచ వ్యాప్త లెక్కలు

ఏరియా: మూడు రోజుల షేర్ కోట్లలో
నైజాం 8.85
సీడెడ్ 4.32
నెల్లూరు 1.06
కృష్ణా 1.88
గుంటూరు 3.30
వైజాగ్ 3.52
ఈస్ట్ గోదావరి 2.78
వెస్ట్ గోదావరి 2.06

మూడు రోజుల ఏపీ అండ్ టీఎస్ షేర్: 27.77
కర్ణాటక & ఇతర ప్రాంతాలు 6.40
ఓవర్సీస్ 3.90

మూడు రోజుల ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్స్ కోట్లలో: 38.07

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*