సూర్య 4 రోజుల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కలక్షన్స్!

ఏరియా: నాలుగు రోజుల షేర్స్ కోట్లలో
నైజాం 10.05
సీడెడ్ 4.75
నెల్లూరు 1.18
కృష్ణ 2.05
గుంటూరు 3.45
వైజాగ్ 3.90
ఈస్ట్ గోదావరి 2.91
వెస్ట్ గోదావరి 2.21

ఏపీ అండ్ టీఎస్ 4 డేస్ కలెక్షన్స్: 30.50

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*