నా పేరు సూర్య మొదటి వారం లెక్కలు

ఏరియా: ఫస్ట్ వీక్ షేర్స్ కోట్లలో
నైజాం 11.30
సీడెడ్ 5.85
నెల్లూరు 1.36
కృష్ణ 2.33
గుంటూరు 3.70
వైజాగ్ 4.55
ఈస్ట్ గోదావరి 3.20
వెస్ట్ గోదావరి 2.47

మొదటి వారం ఏపీ & టీస్ షేర్ 34.76
కర్ణాటక 5.10
తమిళ్నాడు 2.30
కేరళ 1.60
ఓవర్సీస్ 4.00

మొదటి వారం వరల్డ్ వైడ్ షేర్ 47.76

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*