సైరా 8 డేస్ కలెక్షన్స్

సైరా నరసింహారెడ్డి

చిరంజీవి నటించిన సైరా చిత్రం ఎనిమిది రోజుల కలెక్షన్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

ఏరియా షేర్                                 (కోట్లలో)

నైజాం                                             26.43

సీడెడ్                                             16.25

నెల్లూరు                                          4.04

కృష్ణ                                                6.68

గుంటూరు                                        8.80

వైజాగ్                                               13.41

ఈస్ట్ గోదావరి                                   8.10

వెస్ట్ గోదావరి                                    5.88

టోటల్ ఏపీ & టీస్ షేర్                        89.59

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*