వీక్ డేస్ లో వీకైన గ్యాంగ్ లీడర్

గ్యాంగ్ లీడర్

గ్యాంగ్ లీడర్ ఈ వారంలో కొంత వీకైంది. ఈ వారంలో వచ్చిన కలెక్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి.

ఏరియా షేర్      (కోట్లలో)

నైజాం                                          5.72

సీడెడ్                                          1.75

నెల్లూరు                                       0.44

కృష్ణ                                             1.06

గుంటూరు                                      1.12

వైజాగ్                                            1.89

ఈస్ట్ గోదావరి                                  1.21

వెస్ట్ గోదావరి                                   0.78

టోటల్ ఏపీ & టీస్ షేర్                     13.97

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*