ఒక్కరూ మరణించలేదు.. తగ్గిన కరోనా కేసులు

16/01/2021,06:16 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 114 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు కూడా మరణించలేదు. ప్రస్తుతం [more]

ఏపీలో అతి తక్కువ కేసులు నమోదయిన రోజు ఇదే

15/01/2021,06:26 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 94 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

14/01/2021,06:34 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 179 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా నలుగురు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

13/01/2021,06:14 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 203 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో బాగా తగ్గుముఖం పట్టిన కరోనా కేసులు

13/01/2021,08:08 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 197 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఇద్దరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో బాగా తగ్గిన కరోనా కేసులు

11/01/2021,06:52 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 121 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఇద్దరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

10/01/2021,06:16 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 227 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒక్కరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో బాగా తగ్గిన కరోనా కేసులు

09/01/2021,06:44 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 199 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒక్కరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో నిలకడగా కొనసాగుతున్న కరోనా కేసులు

08/01/2021,07:53 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 319 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒక్కరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

బ్రేకింగ్ : ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

07/01/2021,07:20 సా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మత ఘర్షణలను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. చీఫ్ సెక్రటరీ అధ్యక్షతన ఎనిమిది మంది సభ్యులతో రాష్ట్ర  కమిటీని నియమించింది. అలాగే జిల్లాల్లో కూడా [more]

1 2 3 584