సర్వం ఆదానికి సమర్పయామీ ?

06/06/2021,09:00 PM

గంగవరం పోర్టు విశాఖలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఏర్పాటు అయింది. నాడు సీఎం గా రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నారు. విశాఖ లో నంబర్ వన్ పోర్టుగా ప్రభుత్వ రంగంలో [more]