చంద్రబాబుకు అటా ఆహ్వానం

11/05/2018,02:02 PM

అమెరికన్ తెలుగు కన్వెన్షన్ కు హాజరుకావాలని అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు [more]