గోదావరి జిల్లా కావాలంటున్నారు

13/06/2019,10:24 ఉద.

పాదయాత్రలో ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పార్లమెంట్ కి ఒక జిల్లా గా ప్రకటించేందుకు రంగం సిద్ధం అవుతుంది. ఇక్కడి వరకు బాగానే వుంది. ఈ జిల్లాల [more]