బ్రేకింగ్: ట్యాంక్ బండ్ పై టెన్షన్

09/11/2019,02:43 సా.

ట్యాంక్ బండ్ పైకి ఆర్టీసీ కార్మికులు దూసుకు వస్తున్నారు. పోలీసుల భద్రతావలయాలను ఛేదించుకుని మరీ ఆర్టీసీ కార్మికులు ట్యాంక్ బండ్ పైకి వచ్చారు. ట్యాంక్ బండ్ ముట్టడికి [more]

ట్యాంక్ బండ్ మూసి వేత

09/11/2019,09:06 ఉద.

ఆర్టీసీ జేఏసీ చలో ట్యాంక్ బండ్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ట్యాంక్ బండ్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మూసివేశారు. పోలీసులు తమ అధీనంలో ఉంచుకున్నారు. ఉదయం 6 గంటల [more]

రేపు ట్యాంక్ బండ్ మూసివేత

09/03/2018,06:27 సా.

రేపు ట్యాంక్ బండ్ ను మూసి వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మిలియన్ మార్చిజరిగిన రోజు సందర్భంగా తెలంగాణ రాజకీయ జేఏసీ ట్యాంక్ బండ్ పై సభ జరపాలని [more]