బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

14/11/2020,09:15 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,050 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో తేలిపోతున్న కరోనా

13/11/2020,08:34 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 997 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో భారీగా తగ్గిన కరోనా కేసులు

12/11/2020,08:46 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,015 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ముగ్గురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో నిలకడగా కొనసాగెతున్న కరోనా

11/11/2020,08:39 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,196 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో మళ్లీ పెరుగుతున్న కరోనా

10/11/2020,08:48 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,267 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

తెలంగాణలో తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

09/11/2020,11:21 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 857 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో రెండున్నర లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

08/11/2020,08:45 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,440 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో నిలకడగా కొనసాగుతున్న కరోనా

07/11/2020,08:51 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,607 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

తెలంగాణలో మళ్లీ పెరుగుతున్న కేసులు

06/11/2020,11:00 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,602 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో మళ్లీ విజృంభిస్తున్న కరోనా

04/11/2020,09:01 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,637 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

1 2 3 4 145