బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో మళ్లీ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

03/11/2020,08:47 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,536 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ముగ్గురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

02/11/2020,09:18 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 922 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఏడుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో కంట్రోల్ లోకి వస్తున్న కరోనా

01/11/2020,08:31 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,416 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా వైరస్

31/10/2020,09:26 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,445 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో నిలకడగా కొనసాగుతున్న కరోనా

30/10/2020,09:05 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,531 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో కరోనా అప్ డేట్ ఇదే

29/10/2020,08:41 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,504 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

తెలంగాణలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కరోనా

28/10/2020,10:06 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,481 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణాలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా

27/10/2020,08:07 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 837 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న తెలంగాణ

26/10/2020,09:05 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 582 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గిన కరోనా

25/10/2020,10:09 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 978 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

1 2 3 4 5 145