ఎక్కడ నెగ్గాలోకాదు….ఎక్కడ తగ్గాలో…టీడీపీకి తెలుసు

05/02/2017,10:52 AM

ప్రకాశం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశామంటారు. అవసరమైనప్పుడు ఆయన పార్టీ వాడే కదా? అని సర్దిచెప్పుకుంటారు. [more]

1 14 15 16