మంత్రి అయ్యన్న రాజీనామా హెచ్చరిక

02/04/2018,01:28 PM

ఏపీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు రాజీనామా హెచ్చరికలు జారీచేశారు. తాను చెప్పిన వారికి కాకుండా జిల్లా లైవ్ స్టాక్ కమిటీని నియమించడంపై ఆయన కలెక్టర్ పై ఆగ్రహం [more]