ప్రమోషన్స్ లో పెట్టిన ఎఫర్ట్… నిర్మాతగా పెట్టలేదు

02/11/2019,09:24 ఉద.

కాస్త స్టార్ డమ్ వచ్చిన వ్యక్తి హీరోగా సినిమా చేస్తున్నాడు అంటే… ఆ సినిమా దర్శకుడు దగ్గరనుండి.. నిర్మాత వరకు బెస్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటాడు. డైరెక్షన్ లో [more]