ఎర్రన్న కు అసలైన వారసుడు..నిరూపించాడుగా

30/06/2020,06:00 ఉద.

దివంగత ఎర్రన్నాయుడు మంచి వాగ్దాటి ఉన్న నేత. ఎపుడు ఎలా మాట్లాడాలో తెలిసిన నాయకుడు. ఆయన మృదు స్వభావి. ఎపుడూ మాట తూలడం ఆయన హిస్టరీలో లేదు. [more]