మంచు మనోజ్ కూడా తగ్గడం లేదు!!

22/05/2020,09:44 ఉద.

మంచు మనోజ్ వరస వైఫల్యాలతో… ఒకొనొక టైం లో సినిమాలకు ప్యాకప్ చెప్పేసి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిపోయాడని అనుకున్నారు. అంతేకాకుండా మధ్యలో మనోజ్ భార్య తో విభేదాలు, విడాకులు [more]