యథా రాజా.. తథా ప్రజ

21/05/2021,09:00 PM

సామెతలు ఊరకనే పుట్టుకుని రాలేదు. అనుభవాల సారంగానే వాడుకలోకి వచ్చాయి. కరోనా వ్యాప్తిలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి , ప్రజల సహకారమూ తోడవుతోంది. ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ క్రమశిక్షణ [more]

1 2 3 99