దృశ్యం సినిమా చూసి…?

31/10/2019,08:03 PM

మీరు దృశ్యం సినిమా చూశారా..? ఓ హత్య చేసి.. నిజాన్ని దాచిపెట్టి సినీ ప్రేక్షకుల మొత్తాన్ని టెన్షన్ పెట్టించింది.. ఆ సినిమా.. సేమ్ అదే తరహాలో సీన్ [more]