నిమ్మగడ్డ పెద్ద సెగ్గడ్డగా మారారే?

10/01/2021,09:00 సా.

సాదారణ ప్రజల వాడుక భాషలో పంచాయతీ అంటే ఏదో వివాదం, గొడవ. దానిని పెద్దలు అంతా కలిసి కూర్చుని తీర్పు చెప్పాలన్నమాట. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజ్యాంగ [more]