మే బోసిపోతుంది

03/05/2021,10:59 PM

ఆఫ్టర్ కరోనా క్రైసిస్ థియేటర్స్ ఓపెన్ అయ్యాక ఈ సంవత్సరం మళ్లీ సినిమా థియేటర్స్ కళకళలాడాయి. బాక్సాఫీసు దగ్గర కాసుల గలగలలు వినిపించాయి. జనవరి నుండి ఏప్రిల్ [more]