ధూళిపాళ్ల దూల తీర్చింది ఈయనేనట

28/04/2021,07:00 PM

సంగం డెయిరీ లో అవకతవకలున్నాయని, అందులో లోగుట్టును అంతా బయటపెట్టింది ఎవరో తెలుసా? అక్కడ వైసీపీ నేత రావి వెంకట రమణ. ఆయన ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర పై [more]