వైరైటీ బాబు ఏం చేస్తున్నారు…?

11/06/2018,09:00 ఉద.

ఇప్పటికి అధికారంలోకి ఆయన వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయ్యింది. అయినా రాష్ట్ర అభ్యున్నతికి మొన్నటిదాకా సంకల్పం తీసుకోలేదని తేలిపోయింది. అలాగే నవ నిర్మాణానికి సైతం నాలుగేళ్ళ తరువాత దీక్ష [more]