పీవీ కుమార్తెకు అత్యున్నత పదవి…?

08/04/2021,06:00 ఉద.

పీవీ నరసింహారావు. దేశం గర్వించే మహా నాయకుడు. తనకంటూ ఏమీ చూసుకోకుండా దేశ హితం కోసం తమ మేధస్సుని అంతా ఉపయోగించిన మాననీయుడు. దేశానికి తొలి ప్రధానిగా [more]