ఈ ఏడాది గండమున్న ఆ అగ్రనేత ఈయనేనా…?

14/04/2021,10:30 ఉద.

ఉగాది పంచాంగంలో మనుషులు గురించి ఉండదు, రాశుల గురించే అక్కడ చెప్పబడుతుంది. గ్రహ సంచారం ఎలా ఉందో చూచాయగా మాత్రమే అక్కడ తెలుస్తుంది. దాన్ని ఎవరు ఎలాగైనా [more]

రాజగురువు పాత్రలో స్వామీజీ ?

05/03/2021,06:00 ఉద.

పీఠాలూ, స్వాములు ఉన్నది ఐహిక జీవితాన్ని త్యజించి. మోక్ష మార్గానికి దారులు చూపడానికి. అయితే నవీన కాలంలో స్వాముల తీరు మారుతోంది. జనాల ఆశలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. [more]

మళ్ళీ స్వామి సందడి మొదలైంది…?

21/09/2020,04:30 సా.

స్వాములు అంటే కోరిక కోరికలు తీర్చే ప్రత్యక్ష దైవాలు. శిల లాంటి దేవుడికి, మానవులకు మధ్యన దూతలు. అందుకే పలక‌ని, ఉలకని దేవుడి కంటే స్వాములను నమ్ముకోవడం [more]