ట్యాంక్ బండ్ మూసి వేత

09/11/2019,09:06 ఉద.

ఆర్టీసీ జేఏసీ చలో ట్యాంక్ బండ్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ట్యాంక్ బండ్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మూసివేశారు. పోలీసులు తమ అధీనంలో ఉంచుకున్నారు. ఉదయం 6 గంటల [more]