బ్రేకింగ్ : తెలంగాణాలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా

27/10/2020,08:07 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 837 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న తెలంగాణ

26/10/2020,09:05 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 582 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గిన కరోనా

25/10/2020,10:09 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 978 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో నిలకడగా కొనసాగుతున్న కరోనా

24/10/2020,09:32 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు కొంత మేర తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,273 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కరోనా

23/10/2020,08:34 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,421 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో నిలకడగా కొనసాగుతున్న కరోనా..ఈరోజు కూడా

21/10/2020,08:22 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,579 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. దీంతో [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో తగ్గుతున్న కరోనా…మరణాలు కూడా

20/10/2020,09:23 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,486 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 7 గురు కరోనా కారణంగా [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గుముఖం పట్టిన కరోనా

19/10/2020,08:13 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 948 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నలుగురు కరోనా కారణంగా మరణించారు. [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కరోనా

18/10/2020,09:49 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,436 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 6 మంది కరోనా కారణంగా [more]

బ్రేకింగ్ : తెలంగాణలో బాగా తగ్గుముఖం పట్టిన కరోనా

17/10/2020,08:44 ఉద.

తెలంగాణ లో కరోనా వైరస్ కేసులు బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా తెలంగాణ లో 1,451 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 9 మంది కరోనా కారణంగా [more]

1 2 3 138