ఇలా ఉంటే.. ఇంకేం వస్తారు!!

17/10/2020,12:48 సా.

ప్రపంచంలో కరోనా తగ్గింది అనేది ఉత్తుత్తి మాటే. కరోనా కి మందు రాలేదు.. కరోనా తగ్గనూ లేదు. కాకపోతే ఆయా ప్రభుత్వాలు టెస్ట్ లు చెయ్యడం మానేసాయంతే. [more]